søndag 31. desember 2023

noen fuglebilder fra 2023...

Blåmeis Lysebotn

Fiskemåke Storehølen

Flaggspett i hagen

Fuglekonge Lysebotn

Gråtrost i hagen

Havørn Brusand

Kjernebiter Lysebotn

Kjøttmeis i hagen

Lappfiskand Storehølen

Måltrost i hagen

Musvåk Limaheia

Møller i hagen

Ringdue i hagen

Rugde Kjerkevika

Sidensvans Husabø Egersund

Sildemåke Storehølen

Skjærpiplerke Kvassheim

Spurveugle Limaheia

Stjertmeis Lysebotn

Stokkand Storehølen

Svartstrupe Sikvaland

Svarttrost Lysebotn

Trekryper Limaheia

Tyrkerdue i hagen

Vepsevåk i Limaheia

 

Ingen kommentarer: