lørdag 1. juni 2013

Stær, Common starling, Sturnus vulgaris


"Film fra Horpestadosen når stæren ved Storfjøset på Reve ble angrepet av rovfugl, sannsynligvis ein vandrefalk".


Stær og musvåk på Reve


Ved Storfjøset på Reve


Stær i Kjerkevika


Stær i Storehølen, Ålgård