tirsdag 13. januar 2009

En av Gjesdal's urinnvånere på fotojakt i Limavika...

På min Limarunde i dag måtte jeg stanse i Limavika fordi en av Gjesdals urinnvånere sperret trafikken i det han skulle fotografere det han muligens tenkte skulle bli dagens scoop i Limavika.
(gej reknet reh edlib trelupinam is go gidnevdønu) - 13.01.2009

Havørn, Haliaeetus albicella - Edlandsvatnet 10.01.2009Havørn, Haliaeetus albicellaHavørn, Haliaeetus albicella

En havørn rastet på isen som lå på Edlandsvatnet i helgen, den ble fort omkranset av kråker og måker som ivrig mobbet den opp på vingene igjen, havørnen trakk sørover langs E-39, hvor jeg har sett flere havørner på næringsjakt de siste ukene.

mandag 5. januar 2009

Limavika 31.12.2008 kl.16.06

Isen har lagt seg på Limavatnet, nær sagt alle endene, samt lappfiskanden, er forduftet, noen sangsvaner og stokkender holder til ved utløpet fra "Bergebekken".

Tundragås, underarten flavirostris og Kanadagås, Branta canadensis

En tundragås, (underarten flavirostris, -Grønland), raster for tiden på Tengesdal i Bjerkreim sammen med kanadagjess og en mengde med sangsvaner.

Storskarv, Phalacrocorax carbo

Storskarv i Egersund havn, 23.12.2008

Polarmåke, Larus hyperboreus

Polarmåke på Kvassheim 01.01.2009.

søndag 4. januar 2009

Grønlandsmåke, Larus glaucoides

Grønlandsmåke i Sirevåg havn i dag, et litt uvanlig besøk her på Jæren, men den kan fra tid til annen ses blandt annet på Sirevåg hvor den også rastet i fjord på samme tid.

Ærfugl, Somateria mollissima

Ærfugl fra Sirevåg havn 03.01.2009

Siland, Mergus serrator

Siland fra Sirevåg havn 03.01.2009

lørdag 3. januar 2009

"meg"

Ser at det litla bilde på høyra siå ikkje kan gjeras stort, då blir det mange små detalja så ikkje kjem fram, men nå... - Dette og flere av mine bilder kan ses på http://www.digit.no/wip4/svaeri_dag_norman/pd.epl?pid=29242