mandag 5. januar 2009

Tundragås, underarten flavirostris og Kanadagås, Branta canadensis

En tundragås, (underarten flavirostris, -Grønland), raster for tiden på Tengesdal i Bjerkreim sammen med kanadagjess og en mengde med sangsvaner.

Ingen kommentarer: