mandag 10. november 2008

Trane, Grus grus - Lista 20.09.2008

I kveld var jeg på møte i Stavanger og Omegn Lokallag, pippeklubb med andre ord,hvor Vegard Bunes viste bilder og holdt foredrag fra Lista, interessant og mange flotte bilder av både vanlige og meget uvanlige fugler. Lista har årlig besøk av mange skjeldne fugler,og dermed også besøk av mange fuglekikkere fra hele landet, benytter derfor anledningen til og vise et par bilder tatt på Lista i år.

Traner er vel på raste-besøk på Lista hvert år, men mer uvanlig på Jæren da
den har det travelt med å komme seg til hekkeområdene i nord. Denne rastet på en
holme i Hanangervatnet på Lista 20.august i år da jeg og Rune Karlsen var nede for
og se Bronseibisen.

Ingen kommentarer: