tirsdag 11. november 2008

Havørn, Haliaeetus albicilla

Veien heim fra arbeid ble ikke kjedelig, 3 havørner underholdt
på Bue, de trakk opp i heiene vest for E-39, et område som
etter det jeg har forstått er planlagt til vindmøllepark.

Ingen kommentarer: